Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > VANNBEHANDLING > Avherding / Kalkfjerning

Benyttes for å fjerne kalk fra ”hardt” vann. Kalkholdig hardt vann skummer dårlig og kan, ved å danne avleiringer, skade varmeelementer i husholdningsapparater og rørledninger.

Anlegget består av en tank i armert glassfiber fylt med resin og en automatisk tilbakespylingsventil for regenerering av resinen.
Tank for saltlake som benyttes i regenereringsfasen

Vannet som skal renses bør være fritt for partikler, sand og slam. Regenerering tar ca 2 timer.
Anlegget vil i regenereringsfasen enten ikke levere vann eller levere ubehandlet vann. For kontinuerlig drift må duplex anlegg
(to enheter der den ene alltid er operativ) monteres.

Egenskaper:

Reduserer

  • Hardhet og oppbygging av mineraler (kalk/mangan/jern)
  • Jernflekker
  • Oppbygging av kalkavleiring
  • Såpe film
  • ”vann merke” ( på panner, glass, vask, dusj)

Øker:

  • Levetid på rørledninger og armatur
  • Effektiviteten til vaskemidler for en renere vask

Vi gir tilbud med bakgrunn i vannprøver, maks vanngjennomstrømning og estimert forbruk av vann pr døgn.

 

Vannbehandling Avherding/Kalkfjerning
Vannbehandling Avherding/Kalkfjerning

Benyttes for å fjerne kalk fra ”hardt” vann. Kalkholdig hardt vann skummer dårlig og kan ved å danne avleiringer, skade varmeelementer i husholdningsapparater og rørledninger. 

>>Les mer