Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > FILTRA OFFSHORE WATERLINE > Brønnbåt - Vannbehandling

Selvrensende filtrering

UV-anlegg

Luseoppsamling

For sjøvannsbehandling ombord i Brønnbåter leverer vi komplette pakker hvor de ulike komponenter er tilpasset det behov rederiet ønsker. Vi er også behjelpelig med installasjon i samarbeid med firma som utfører denne type arbeid.

Våre anlegg er godkjent Veterinærinstituttet og utviklet spesielt til formålet hvor høye krav til kvalitet og driftstimer er satt i fokus.