Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > FILTRERING AV VANN OG FLYTENDE MEDIA

Det er viktig at vann som vårt viktigste råstoff er sikret å holde en kvalitet som er tilstrekkelig god for det som det skal benyttes til.

"Råvann" kan enkelte ganger ha uønskede egenskaper eller utfordinger knyttet til seg. Vi kan tilby løsninger på de fleste slike utfordringer i de fleste situasjoner.

I Norge har vi gjennom århundrer hentet vårt vann fra åpne kilder i naturen. Elver og naturlige reservarer har gitt oss rikelige mengder av vann som holdt en tilfredsstillende kvalitet.

Selv om det nok forelå en del tilfeller av sykdom som resultat av at vannet var blitt forurenset av dyr og annet. 

Etter hvert som industrialiseringen og urbaniseringen skjøt fart meldte behovet seg mer for å sikre vannet mot slik forurensing.

I dag ser man at behovet er større en noen gang for å sikre seg mot oppblomstring av bakterier og andre utfordringer som knyttes mot vann.

Mat produseres i dag mer industrielt og vi opplever at kravene til vannkvalitet og bakteriologisk sikring er større enn noen gang.

Vi kan utarbeide tilbud på vannbehandling, men er helt avhengig av å få kunnskaper om følgende forhold:

  1. Skal vannet brukes som drikkevann eller er det til det vi kaller for teknisk bruk? (Vaskemaskin, etc.)
  2. Hvor skal vannet brukes? Hytte eller Hjem eller industrielt formål
  3. Hva er forbruket pr. døgn (24timer) og hva er største peak vanngjennomstrøming?
    • En husholdning har et gjennomsnittlig forbruk på ca 250 liter pr. person pr døgn.
    • I tillegg må vi vite noe om peak/ maks vanngjennomstrømning pr minutt.
  4. Hva er vannets innhold? (jern, manganese, kalk, farge, turbiditet, vanntransmisjon)

Husholdningsapparater og hygieniske installasjoner kan ta skade av stoffer som det kan være for mye av i vann.

Likedan kan vannet få en uønsket smak både som resultat av hvor det kommer fra og som et resultat av behandlingen det får for å sikre den bakteriologiske kvaliteten på vannet.

For å avhjelpe denne situasjonen kan vi tilby løsninger som dekker behovet til alt fra en enkel husholdning til store enheter som dekker behovet til store vannverk og industribedrifter.

Uten disse opplysningene har vi ingen mulighet for å utarbeide et tilbud.

 

Side 1 av 5 sider (25 produkter) 1 2 3 4 5 
Twin filterhus for 20" filter element.
Twin filterhus for 20" filter element.

Stegvis filtrering. Brukes for eksempel dersom en ønsker forfiltrering til kullfilter.

>>Les mer
Filterhus industri
Filterhus industri

Vi leverer alle typer filterhus for både posefiltrering, filtrering gjennom filterpatroner og filtrering gjennom filtermedia.

 

>>Les mer
Filterhus for 10" filter element Polypropylen
Filterhus for 10" filter element Polypropylen

Singel filterhus for 10" filter element

Polypropylen

>>Les mer
Filterhus for 10" filter element Rustfritt stål
Filterhus for 10" filter element Rustfritt stål

Singel filterhus for 10" filter element

Rustfritt stål

>>Les mer