Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > VANNBEHANDLING > Jern/ Mangan og Svovelfjerning

Jern / Mangan / Svovel

Benyttes for kjemikaljefri fjerning av jern, mangan og svovel i privathusholdning, mindre bedrifter, Gårdsbruk m.m. 

Egenskaper:

  •     Reduserer problem omkring flekker som kan relateres til Jern, Svovel og Mangan.
  •     Reduserer ”råttent egg”, svovel/hydrogen og sulfid lukter
  •     Reduserer problemstillinger omkring gule, oransje og brune flekker som oppstår på grunn av jern
  •     Reduserer problemstillinger i forbindelse med mangan

Fordeler:

  •     Økt levetid for rørsystemer/armaturer
  •     Økt levetid for andre vannbehandlingssystemer

Anlegget består av en filtertank i armert glassfiber og automatisk tilbakespylingsventil for regenerering av filtermediet.

Samt filtermedie (varierer i forhold til nivå av forurensing)

Filtermediet (filtermassen inne i tanken) er naturlige mineraler som tilbakespyles regelmessig for regenerering og utvasking av akkumulert slaggstoff.

Anlegget kan kjøres i lang tid før medie må skiftes, det har god rensekapasitet og kan benyttes ved sammensatte jern/mangan/svovel forurensinger.

Vannet som skal renses må være fritt for partikler, sand og slam. Regenerering tar ca 2 timer

Anlegget vil i regenereringsfasen enten ikke levere vann eller levere urenset vann. For kontinuerlig drift må Duplex anlegg (to enheter der den ene alltid er operativ) monteres.

Vi gir tilbud med bakgrunn i vannprøver, maks vanngjennomstrømning og estimert forbruk av vann pr døgn.

 

 

Vannbehandling Jern / Mangan / Svovel
Vannbehandling Jern / Mangan / Svovel

Vann må ofte behandles for at det skal bli godt og drikke. Det kan innheolde for mye jern, mangan, kalk eller humus. I disse tilfellene må man installere egnet vannbehandling slik at vannet igjen blir godt.

>>Les mer