Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > VANNBEHANDLING > Ph Stabilisering

Benyttes for å nøytralisere vannets pH ved avvik.
Avvikende pH (5,5 ideell) kan gi aggressivt vann som angriper metaller som vannet kommer i kontakt med.

Indikatorer på at vannet er aggressivt kan være dannelse av grønne slør i armaturer og badekar/dusj/toalett. Graden av avvik vil komme frem av en vannprøve.
Anlegget består av en filtertank i armert glassfiber og automatisk tilbakespylingsventil for regenerering og tilbakespyling av filtermediet.

Vannet som skal renses må være fritt for partikler, sand og slam. Regenerering tar ca 2 timer.


Anlegget vil med standard ventil i regenereringsfasen enten levere vann som er ubehandlet. For kontinuerlig drift må duplex anlegg (to enheter der den ene alltid er operativ) monteres.

Anlegget er veldig enkelt i bruk. Det er kun behov for påfylling av filtermasse da det aggressive vannet løser opp filtermassen i balanseringsprosessen.

Egenskaper:

  • Øker pH i vannet for å eliminere faren for korrosjon i rør
  • Reduserer faren for ”grønn slør” i toalett, dusj, osv.
  • I tilfeller hvor vannet også skal behandles for jern og mangan vil et nøytralt vann gi bedre resultater
  • Filteret tilbakespyler seg automatisk for å skylle ut fangete partikler og sedimenter
  • Filtermassen løser seg sakte opp for å høyne pH til nøytralt nivå.

Vi gir tilbud med bakgrunn i vannprøver, maks vanngjennomstrømning og estimert forbruk av vann pr døgn.

Vannbehandling nøytralisering
Vannbehandling nøytralisering

Vannet kan i enkelte tilfeller innheholde for lite mineraler. I disse tilfeller tilsetter man dette for å bedre smaken. 

Etter RO anlegg er vannet uten mineraler. Da tilsetter man dette gjennom en "Nøytraliser".

>>Les mer