Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

 • facebook
 • twister

  

Produkter

Produkter > Perlite > Perlite som filterhjelp

Perlite er et naturlig materiale som kommer fra vulkansk materiale.

Gjennom en spesiell behandling blir Perlite ekspandert og knust- /malt til et fint material som mest kan sammenlignes med mel.

Når Perlite blir blandet med en væske som filterhjelp, danner Perlite en filterkake som består av en uendelig rekke med mikrskopiske kanaler som gir optimal gjennomstrømming ved maksimal filtrering.

Perlite har en rekke egenskaper og fordeler:

 •     Høy filtreringsevne 
 •     Stor gjennomstrømning 
 •     Amorft materiale - ingen krystallinske partikler 
 •     Ødelegger ikke lungene
 •     Lav romvekt, 1 sekk (14/17 kg) erstatter 1 sekk (23kg)
 •     Kiselgur 
 •     Uoppløselig 
 •     Lett å rense fra filterduken 
 •     Sterilt produkt 

 

Perlite kan leveres i mange kvaliteter og finheter.