Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

 • facebook
 • twister

  

Produkter

Produkter > Perlite > Perlite som isolasjonmaterial

Som isoleringsmaterial har PERLITE noen viktige egenskaper:

 • Svært lav romvekt fra 40 – 100 kg/ m³  – typisk 75 kg/m³
 • Granulatstørrelser 0,5 – 1,5 mm og 0,5 – 6,0 mm
 • Svært gode varmeledningstall: λD= 42mW/moC (DS 418,6 utgave, Apr. 2002) Dette betyr tall på høyde med de beste eksisterende isoleringsmaterialer
 • Brannsikkert: Bløtgjøringstemperatur 1100 ºC  – Smeltetemperatur 1350 ºC
 • Isolerer også Cryotanker ned til minus 250 ºC
 • Ikke brennbar og uorganisk. Kan ikke råtne, synker ikke sammen, og blir ikke nedbrutt eller danner grobunn for mikroorganismer eller sopp. Den avgir heller ikke damp eller lukt.
 • Perliten er et amorft material, uten krystalinske partikler og er av den grunn heller ikke underlagt meldingsplikt. Den gir ikke lungeskader, ingen allergier, ingen hudirritasjoner og ingen inneklimaproblemer.
 • Dampdiffusjonstall: µ = 3-4 (Betyr at materialet kan ”puste”)
 • Lyd og støyabsorberende – samme egenskaper som mineralull
 • PH = 6.5 – 7.5 Dvs. nøytralt og inaktivt
 • Er kjemisk svært stabilt og nesten uoppløselig
 • Finnes også som ”vannavvisende”, og brukes hvor det er risiko for slagregn eller kondensvann. Kan brukes som et kapillarbrytende lag. Dvs. det er ingen fuktopptak. Gjelder Perlite type SC
 • God miljøprofil – ”naturens eget produkt” – etter bruk kan det føres tilbake til jorden
 • Effektiv og økonomisk i bruk. Gjennom sin effektive og enkle forarbeiding oppnås den beste pris/ ytelsesforhold på markedet.