Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > UV DESINFISERING > UV Desinfisering av vann

Filtra as leverer UV anlegg i alle størrelser.

SITA`s UV filter /desinfiseringsanlegg er anerkjent for funksjonell design og høy kvalitet.

Sikker waterquality er svært viktig. UV dedinfisering er en av de enkleste og sikreste fremgangsmåter for fjerning av bakterier. I naturen tar solen seg av dette, men i vannverk  UV behandling den sikreste måten å behandle vann.

Filtra AS levere to forskjellige UV-lamper for disse enhetene.

Kapasitet bestemmes av vannets transmisjon (vannets evne til å bli gjennomlyst). Er vannets transmisjon ikke kjent, må vannet testes i løpet av en tidsperiode.

 

Side 1 av 3 sider (11 produkter) 1 2 3 
UV Sterile Pure Plus
UV Sterile Pure Plus

Monteres i kjøkkenbenk eller egnet plass.

Beregnet brukt hvor drikkevann ønskes behandlet.

>>Les mer
UV Serie DOMESTIC
UV Serie DOMESTIC

Denne serien er den minste som blir produsert hos SITA. Den kjennetegnes med kompakt design, enkel installasjon og et enkelt service/vedlikehold.

>>Les mer
Rack LCD Series
Rack LCD Series

Kompakt design med ett UV-kammer bestående av flere lamper som gir garanti for et høyt desinfiseringsnivå. Disse UV anleggene tilfredsstiller de aller fleste krav brukeren måtte ha. Rack LCD serien er egnet for små / mellomstore brukere som ønsker en enkel og rask installasjon hvor også service kan utføres på en enkel måte uten bruk av spesial verktøy.

>>Les mer
UV Combi Serie
UV Combi Serie

UV anleggene kan bestilles med stålfilter i forkant som er fastmontert til UV anlegget.

>>Les mer
IT SERIEN - NFHI Godkjente anlegg
IT SERIEN - NFHI Godkjente anlegg

SITA UV IT serien er NFHI godkjent og biodosimetrisk testet i henhold til Østerriksk norm: O-Norm 5873-1. Denne serien passer fullt ut i EPA-kravet i Ultra Violet Guidance Manual. Spesiell innvendig konstruksjon i UV-reaktoren garanterer en korrekt distribusjon av vannet som vist i SITA CFD-programvare. Dette gir en sikker desinfisering med en lav vedlikeholdskostnad. Touch Screen kontrollpanel med «alle» muligheter for styring er bare noen av fordelene med SITA UV IT-serien.

Anleggene er godkjent Norsk Folkehelseinstitutt for installasjon i offentlige vannverk.

>>Les mer