Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

  • facebook
  • twister

  

Produkter

Produkter > VANNBEHANDLING

Avhengig av vannets kvalitet er det i enkelte tilfeller behov for vannbehandling der man ønsker å gjøre vannet hardere, mykere eller bedre egnet til eksempelvis for bruk i radiatorsystemer.

I dag ser man at behovet er større en noen gang for å sikre seg mot oppblomstring av bakterier og andre utfordringer som knyttes mot vann enn tidligere.

Mat produseres i dag mer industrielt og vi opplever at kravene til vannkvalitet og bakteriologisk sikring er større enn noen gang.

Husholdningsapparater og hygieniske installasjoner kan ta skade av stoffer som det kan være for mye av i vann. Likedan kan vannet få en uønsket smak både som resultat av hvor det kommer fra og som et resultat av behandlingen det får for å sikre den bakteriologiske kvaliteten på vannet.

For å avhjelpe denne situasjonen kan vi tilby løsninger som dekker behovet til alt fra en enkel husholdning til store enheter som dekker behovet til store vannverk og industribedrifter.

Vi kan utarbeide tilbud på vannbehandling, men er helt avhengig av å få kunnskaper om følgende forhold:

  • Skal vannet brukes som drikkevann eller er det til det vi kaller for teknisk bruk? (Vaskemaskin, etc.)
  • Hvor skal vannet brukes? Hytte eller Hjem eller industrielt formål
  • Hva er forbruket pr. døgn (24timer) og hva er største peak vanngjennomstrøming?
  • En husholdning har et gjennomsnittlig forbruk på ca 200 liter pr. person pr døgn.
  • I tillegg må vi vite noe om peak/ maks vanngjennomstrømning pr minutt.
     

Filtra AS er behjelpelig med vannprøver. Med bakgrunn i vannprøver vil vi kunne tilby riktig produkt for riktig og effektiv behandling av vannet.

Vi har fast avtale med et labratorie som utfører disse testene.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

 

 

Aktivt Kull Granulert
Aktivt Kull Granulert

Typiske bruksområder er:

Spillvann (COD, farge og lukt fjerning), grunnvannsforbedring, drikkevann (fjerning av lukt, smak, tildels humus), prosessvann,
de-klorifisering, de-ozonisering, kjemikalier, matoljer.

>>Les mer
Vannbehandling Avherding/Kalkfjerning
Vannbehandling Avherding/Kalkfjerning

Benyttes for å fjerne kalk fra ”hardt” vann. Kalkholdig hardt vann skummer dårlig og kan ved å danne avleiringer, skade varmeelementer i husholdningsapparater og rørledninger. 

>>Les mer
Vannbehandling nøytralisering
Vannbehandling nøytralisering

Vannet kan i enkelte tilfeller innheholde for lite mineraler. I disse tilfeller tilsetter man dette for å bedre smaken. 

Etter RO anlegg er vannet uten mineraler. Da tilsetter man dette gjennom en "Nøytraliser".

>>Les mer
Vannbehandling Jern / Mangan / Svovel
Vannbehandling Jern / Mangan / Svovel

Vann må ofte behandles for at det skal bli godt og drikke. Det kan innheolde for mye jern, mangan, kalk eller humus. I disse tilfellene må man installere egnet vannbehandling slik at vannet igjen blir godt.

>>Les mer
Vannbehandling kull og sandfilter
Vannbehandling kull og sandfilter

Vannet har i enkelte tilfeller et innhold man ønsker å ta bort. Det kan være klor, dårlig smak, kjemikalier, tungmetaller eller ganske enkelt partikler.

>>Les mer