Tlf:     +47 70 27 36 80

Fax:   +47 70 27 36 81

 • facebook
 • twister

  

Om oss

Om Filtra as

Filtra leverer produktløsninger til et marked som ønsker ren luft og rent vann. I felleskap med våre leverandører leverer vi kompetanse og faglig profesjonalitet med fokus på fremtidsrettede løsninger som dekker de fleste behov innenfor disse områdene.

I et marked med stadig økende krav til kvalitet, kvalitetssikring, dokumentasjon og innovative løsninger, skal Filtra være et sikkert valg som leverandør.

Våre kunder befinner seg både innenfor Norge og utenfor Norge.

Filtra vil alltid være åpen for nye produktområder som gir naturlig synergi til eksisterende produktutvalg.

Gjennom effektiv og kontinuerlig søking etter riktige løsninger, kontinuerlig oppfølging av leverandør- og kundemarked, tar vi mål av oss til å bli en av de ledende leverandørene innen filtrering og behandling av luft og ulike typer væsker i Norge.

Vi leverer følgende produkter og løsninger:

 •     Vannfilter
 •     Luftrensing
 •     Vannrensing
 •     Ventilasjonsfiltre
 •     Drikkevannskjølere
 •     Hydrophore pumper
 •     Dosering - Klorinering
 •     Dosering - Kjemikalier
 •     Filtermedia - Aktivt kull
 •     Partikkelutskilling - Vann
 •     Brennoljefilter/ Dieselfilter
 •     Partikkelutskilling - Ventilasjon
 •     Vannbehandling - UV Sterilisering
 •     Partikkelutskilling - Vann/ Væsker
 •     RO - Reverse Osmosis/ Watermakere
 •     Servicearbeid UV- og Ventilasjonsanlegg 

I fellesskap med våre levererandører leverer vi kompetanse og produktløsninger innenfor disse områdene. 

Ta kontakt, slik at vi  kan gi deg en løsning eller et tilbud på de produkter som er av interesse.

 

Lokaler og beliggenhet

Filtra as er lokalisert i Ørskog kommune, 30 km øst for Ålesund, i Møre og Romsdal. 

     Se google maps:
     https://www.google.no

      Link til kommunen:
      http://www.orskog.kommune.no/

 

 

 

Kvalitet

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leverandørkjeden
og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. Vi er kvalifisert leverandør i Sellicha.

 

 Vår målsetting

 

Vår målsetting er å levere kvalitetsprodukter til luft, vann og væskebehandling.

Vi vil fortløpende arbeide for å kunne tilby produkter som både kvalitetsmessig og prismessig er konkurransedyktige i markedet.

Ved hjelp av informasjonsutveksling og tverrfaglig samarbeid vil vi sørge for at kunnskap omkring produkter og løsninger kommer alle ansatte til gode,

slik at vi i størst mulig grad vil kunne tilby kompetanse og løsninger til våre kunder.
 
Vår målsetning er å levere kvalitet og kunnskap, noe som igjen øker sikkerheten hos sluttbrukeren. Vi vil med dette bidra til kundenes lønnsomhet.
Vi skal være økonomisk sterke nok til å kunne lagerføre varer som gir trygghet for leveranser til våre kunder i nåtid og fremtid.
 
Vi skal arbeide systematisk for å opprettholde trivsel og et godt kollegialt samarbeidsklima.