Produkter

Produkter  » Adsorpsjon  » Aktivt kull

Aktivt kull brukes blant annet i forbindelse med rensning av luft, vann og ulike typer væsker for å fjerne vond lukt eller smak. Kull absorberer oppløste partikler i vann (humus) og er også et viktig medium i forbindelse med miljørensing. Matprodusenter bruker også aktivt kull i foredling av fiskeolje. Avhengig av hvilken kvalitet som velges, vil aktivt kull også i stor grad fjerne tungmetaller, dioxiner og omdanne klor. 

Vi hjelper deg med å finne den kvaliteten du har behov for.