Produkter

Våre screen, plate- og sandfiltre tilbyr flere modeller, materialer og egenskaper som dekker de fleste filtreringsområder. Selvrensende filter kan bygge på flere prinsipper. Filterkammer kan leveres i ulike utførelser: Glassfiber,  CS (Coatet), 304 SS, SS316, eventuelt 316L eller duplex. 

GFK arbeider i henhold til et «støvsuger-prinsipp», hvor silen renses fra innsiden av roterende sugerør som suger overflaten ren ved hjelp av differensial trykket og sender partiklene til avløp. Filteret kan leveres med filtrering mellom 15 – 300 mikron. GFK filteret trenger et arbeidstrykk på ca 2.5 bar for å fungere tilfredsstillende. Ved arbeidstrykk under dette, må det brukes eksterne pumper for rengjøring. GFK filteret er forhåndsinnstilt for automatisk rens ved 2,5 bar differensialtrykk. Dette kan programmeres av bruker til enda lavere utslag for rens.
Se hvordan GFK fungerer her

AF-Bernoulli automatfilter er et kjent prinsipp som bygger på at en disk aktiveres på signal fra innmonterte trykkdifferensialregistratorer. Et stempel driver disken ned i bunnen på silkurven og tilbake. Turbulensen og undertrykket som oppstår i denne prosessen, rengjør overflaten. Stempelet/disken er drevet av trykkluft, el-motor eller ved magnetisk kraft. Krav til minste vanntrykk er 0,2 bar.
Se hvordan AF-Bernouli fungerer her

Våre leverandører har de nødvendige ISO sertifiseringer og godkjenninger.

 

AF - AFE AUTOMAT FILTER DF SKRAPEFILTER GF AUTOMATFILTER
UFT AUTOMATFILTER FOR VISKOSITETE VÆSKER XF AUTOMAT BACKFLUSH FILTER AF AUTOMATFILTER