Produkter

Produkter  » Filtrering  » Juraperle/Aqua-Dol

Vann fra løsmasser og overflatevann fra nedbør er ofte surt. Derfor er det også en del åpne drikkevannsbrønner  som preges av dette. Surt vann er korrosivt og etsende. Det angriper bl.a. kobberrør og kuplinger og kan på sikt også forårsake lekkasjer i for eksempel varmtvannsberedere. 

Vannet regnes som surt ved pH 7 eller lavere. Ideell pH er over 7, da regnes vannet som basisk. Det anses ikke som skadelig å drikke surt vann, men siden stoffer fra innsiden i rørdeler og armatur løses opp, vil dette kunne representere en helsemessig betenkelighet ved langvarig bruk. pH-verdien vil komme frem av en vannprøve. Les om hvordan du tar vannprøve her. 

Gjennom vannbehandling vil surt vann bli basisk/ nøytralt ved hjelp av et nøytraliseringsfilter. Lav pH heves ved bruk av en filtertank med filtermedie tilpasset surhetsgraden.
Kalkbasert filtermasse løser seg sakte opp og etterfylles etter forbruk/behov. Filteret tilbakespyler seg selv automatisk for å skylle ut fangede partikler og sedimenter.