Produkter

Produkter  » UV DESINFISERING  » Oversikt over UV-anlegg

Våre viktigste markeder for UV:
 

 

 

 

                    

 

Akvakultur/Aquaculture industry
SMP
HDPE
Rack LCD
  Drikkevann/Drinking water
SMP
AM
IT - NFHI
Domestic LCD
400  &  Rack LCD
 
 
         
         

Næringsmiddel/ Food & Beverage
AM
400
Rack LCD
IT - NFHI

 

 

Skipsindustri/ Naval Industry

SMP
HDPE
Rack LCD
POOL LCD
IT-NFHI