Produkter

Produkter » FILTERMEDIE  » Perlite

Perlite er en vulkansk sten som ved oppvarming til 1.100 oC ekspanderer opp til 20 ganger i volumstørrelse. Den omformes til et hvitt sterilt granulat som kan brukes til mange formål blant annet som filterhjelp, isolering, fortilsetting, absorbering mm. Perlite granulat er helt sterilt og uten tilsettinger av kjemikalier. 

Som filterhjelp vil perlite danne en filterkake som består av en uendelig rekke med mikroskopiske kanaler som gir optimal gjennomstrømming ved maksimal filtrering. Perlite har høy filtreringsevne. Det er et sterilt produkt som ikke ødelegger lungene. Perlite er uoppløselig noe som igjen gjør det  lett å rense fra filterduken​.

Som isoleringsmaterial har perlite svært gode egenskaper,både  økonomisk og helsemessig. Perlite tilsvarer de beste eksisterende isoleringsmaterialer i tillegg til at det er brannsikkert​. Perlite kan ikke råtne, synker ikke sammen og blir heller ikke nedbrutt. Den avgir ikke damp eller lukt og danner ikke grobunn for mikroorganismer eller sopp.  
Den gir ikke lungeskader, ingen allergier, hudirritasjoner og eller inneklimaproblemer. Materialet er i tillegg lyd og støyabsorberende – samme egenskaper som mineralull.

Det finnes ulike typer perlite til ulike formål som hvor det er risiko for slagregn eller kondensvann, såkalt "vannavisende". Perlite kan brukes som et kapillarbrytende lag, dvs. at det er ingen fuktopptak. Dette gjelder Perlite type SC. 

Siden perlite er en vulkansk sten - ”naturens eget produkt”  - kan det føres tilbake til jorden etter bruk. Ikke minst er perlite effektivt og økonomisk i bruk. Perlite kan leveres i mange kvaliteter og finheter. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.