Produkter

Produkter  » UV DESINFISERING

Vi har godkjenninger fra Norsk Folkehelseinstitutt og Veterinærinstituttet på våre UV-anlegg fra SITA. Sikker vannkvalitet er et næringsmiddelkrav. UV sterilisering av vann er en av de enkleste og sikreste metodene for å ufarliggjøre bakterier og parasitter i vann.

Filtra as leverer UV anlegg i alle størrelser. SITA`s UV-desinfiseringsanlegg er anerkjent for funksjonell design og høy kvalitet. Kapasitet bestemmes av vanngjennomstrømning og transmisjon (vannets evne til å bli gjennomlyst av UV-lys). Dette betyr at design (størrelse), lampestyrke og flow blir sett i sammenheng og tilpasset for bruker. Frem til nå har vi levert anlegg fra 5 liter i minuttet til 5000 m3/time.

UV-transmisjon blir oppgitt i prosent, enten ved 1 cm, 5 cm eller 10 cm. Disse prøvene blir brukt ved kapasitetsberegning av UV anlegg. Om vanntransmisjonen ikke er kjent, har vi laboratorieutstyr som måler dette. Normalt har vannet i perioder lav UV transmisjon, noe som gjør at kapasiteten på de enkelte anlegg da går ned. Derfor er det viktig at dette tas høyde for sikker dimensjonering slik at UV-anleggene desinfiserer godt også i disse periodene.

Vi spesialtilpasser/designer UV-anleggene etter lokale og individuelle behov. En rekke tilleggsfunksjoner kan bygges inn. Vi benytter eksempelvis effektregulering/lamperegulering som tilpasser lampestyrken slik at dosen er sikker ut fra en kalkulasjon mellom flow og vanntransmisjon. PLS med berøringsskjerm har intern logging, mobilvarsling, programering for rengjøring av kvartsglass, fjernstyring og online overvåkning via internett og mye mer.