Produkter

Produkter  » VANNBEHANDLING

Drikkevann som kommer fra godkjente vannverk og kommersielle tilbydere er underlagt krav i henhold til drikkevannsforskriften om hygieniske barrierer. Vannet kan likevel ha egenskaper som gjør at vannet bør behandles ytterligere.  Drikkevann fra private brønner er i regelen underlagt de samme krav som offentlige og kommersielle vannverk.  Du bør ta regelmessige prøver for å sikre at kvaliteten på vannet er tilstrekkelig sikkert. Dette gjelder bakteriologisk, organisk eller mineralsk innhold. 

Vannrensing er en fysisk-kjemisk prosess som består i å fjerne forurensninger fra råvann som er egnet for normalt husholdningsbruk eller industriell bruk. Vi kan tilby løsninger som dekker behovet for godt og renset drikkevann for alle. Vi leverer til alt fra en enkel husholdning til store enheter som dekker behovet til store vannverk og industribedrifter. 

Vi i Filtra definerer vannbehandlingfaget i tre kategorier; Adsorpsjon - Filtrering - Ionbytte. I tillegg har vi løsninger som kan kobles direkte på vannkranen eller tappekran, eksempelvis under kjøkkenbenken. Under hver enkelt kategori finnes det mange forskjellige filter og løsninger. Vårt mål er å kunne gi deg en best mulig løsning for ditt vann. Etter mottatt tilbud skal du kunne gå inn å lese mer om det du har fått tilbudt.