Produkter

Produkter  ยป VANNBEHANDLING

Drikkevann som kommer fra godkjente vannverk og kommersielle tilbydere er underlagt krav i henhold til drikkevannsforskriften om hygieniske barrierer. Vannet kan likevel ha egenskaper som gjør at vannet bør behandles ytterligere. 

Drikkevann fra private brønner er ikke underlagt de samme krav som offentlige og kommersielle tilbydere og man bør derfor selv ta regelmessige prøver for å forsikre at kvaliteten på vannet er tilstrekkelig sikret. Dette gjelder bakteriologisk så vel som organisk eller mineralsk innhold som for eksempel kan gjøre skade på varmtvannstanker og varmeelement. Lav pH-verdi gjør at også rør og koblinger tærer. Ved riktig vannkvalitet vil man få økt levetid for rørsystemer/armaturer.

For å avhjelpe denne situasjonen kan vi tilby løsninger som dekker behovet til alt fra en enkel husholdning til store enheter som dekker behovet til store vannverk og industribedrifter. Med bakgrunn i vannprøver vil vi kunne tilby riktig produkt for riktig og effektiv behandling av vannet. Filtra as er behjelpelig med vannprøver. Vi har fast avtale med et labratorie som utfører disse testene.

Dere vil finne en oversikt over grenseverdier for anbefalt vannbehandling her.
Vi takker for samarbeidet med Jan Arne Holm, Cand. Real Ernæringsbiolog, for bruk av denne oversikten.