Produkter

Produkter  » UV-ANLEGG  » Våre installasjoner

Vi leverer UV-anlegg for desinfisering av vann til ulike bransjer i hele Norge, blant annet settefiskanlegg, brønnbåter/slaktebåter, vannverk og produksjonsbedrifter. Se noen av våre installasjoner her.

Lampestarter Brønnbåt
   
Fiskeoppdrett Land Fiskeoppdrett Land