Covid-19

 

Som leverandør til ulike samfunnskritiske funksjoner gjennomfører vi kontinuerlige tiltak som vurderes fortløpende for å opprettholde driften av Filtra så godt det lar seg gjøre. Vi krever at alle våre ansatte både i jobbsammenheng og privat i størst mulig grad unngår kontakt med andre. Vi har gjennomført retningslinjer hvor hyppig håndvask og bruk av hansker gjennomføres som rutine. Ved behov skal bruk av heldekkende beskyttelse og desinfeksjon av utstyr blir gjennomført.

Ved oppdrag og nødvendig møter ute skal man holde avstand til andre. Service gjennomført ute hos kunder skal i størst mulig grad gjennomføres uten direkte fysisk kontakt med kunde. Servicebil skal rengjøres og desinfiseres før ny service blir tatt. Vi har også lagt til rette for hjemmekontor for de av våre ansatte som har mulighet for dette.