Maritim & Akvakultur

Vi holder til midt i det som kalles det «maritime cluster» på Møre og Vestlandet. Verftsnæringen, rederier og oppdrettssektoren er svært viktige kundegrupper for oss. 

Verftene og rederne må kontinuerlig tilpasse seg et omskiftende marked og oppdrettsnæringen lever med nye utfordringer og muligheter fra dag til dag. Det som kjennetegner både skipsbygging og fiskeoppdrett er høye standarder og omfattende krav og kontroll. Et område som er strengt regulert er bruken av vann i disse næringene. enten det gjelder drikkevann om bord i fartøy eller inntaksvann til landbaserte oppdrettsanlegg, så kreves det både fjerning av partikler og at bakterier og  andre farlige mikroorganismer ufarliggjøres.  

Eksempler på produkter vi leverer til Maritim & Aquakultur er selvrensende partikkelfilter (automatfilter), UV desinfiseringssystemer og filterposer.

Se vårt produktutvalg her.