Markedsinformasjon etterspørsel

Etterspørselen i markedet er for tiden vesentlig større enn tilbudet. Dette skyldes i all hovedsak endring av forbruksmønster. Kinas eksport økte med 15 % i 2020 og denne trenden forsterker seg i 2021. Blokaden av Suez i begynnelsen av april har ført til at rederiene endrer sitt seilingsmønster for å ta igjen tapt tid, og de kansellerer havneanløp på kort varsel. Dette fører til at tomcontainer – logistikken ødelegges. Havner over hele verden er overbelastet, og fortsatt økt smitte i deler av verden forsterker dette bildet.

I det korte bilde forventer vi at denne situasjonen vil vedvare de neste 3-6 månedene og muligens så lenge som hele 2022. Rederiene har ikke ny tonnasje å sette inn i det korte bildet, og selv om kontrahering av nye båter gjøres, så vil dette ikke få effekt før i 2023. De fleste analytikere spår at det er forbruksmønsteret som må endres for at ratene skal reduseres på 1-2 års sikt.

Ovennevnte situasjon skaper store utfordringer. Rederiene melder at båtene for mai og juni allerede er full-booket. For å tilrettelegge for en så god logistikk som mulig anbefaler vi derfor følgende:

  • Sende oversikt over fremtidige skipninger til oss så tidlig som mulig (4 – 8 uker frem i tid).
  • Informere oss om last som skal prioriteres
  • Vurdere tog eller fly – løsning fra Kina til Norge for last som er ekstrem tidssensitivt.

Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt dette.