Næringsmiddel

Vi leverer filtreringsløsninger til en rekke næringsmiddelprodusenter, alt fra bryggerier til produsenter av raffinert fiskeolje.

En fellesnevner for disse virksomhetene er at de er underlagt omfattende krav fra myndigheter og kunder både innenlands og utenlands. Dette betyr at det stilles strenge krav til våre produkter og at vi som leverandør kontinuerlig må jobbe med å utvikle og identifisere konkurransedyktige og trygge løsninger. 

Eksempler på produkter vi leverer til næringsmiddelbransjen er UV desinfiseringssystemer, filterhus, filterposer og filterpatroner.

Se vårt produktutvalg her.