Ny standard innen ventilasjon

 

 

ISO16890 er blitt erstattet av den gamle EN779-standarden.

De tidligere brukte filterklassene G2-G4, M5-M6 og F7-F9 er erstattet av nye klasser ISO ePM1, ePM2,5, ePM10 og ePMGrov.  De nye klassene er mer i overenstemmelse med reelle forhold og miljø, der komplette filtermoduler er blitt testet av 3. part for best mulig kvalitet og sammenligningsgrunnlag fra de ulike produsentene av ventilasjonsfilter.

Den nye ISO 16890-standarden dekker testing og klassifisering av luftfilter brukt i vanlige ventilasjonsanlegg.