Ny standard innen ventilasjon

ISO16890 erstatter EN779 standard

Tidligere filterklasser G2-G4, M5-M6 and F7-F9 erstattes av ISO ePM1, ePM2.5, ePM10 and ePMGrov. De nye klassene er mer i tråd med virkelige forhold og miljø,
der komplette filtermoduler testes av 3. part for beste kvalitet og sammenlignbarhet fra ulike produsenter av ventilasjonsfilter. Den nye ISO 16890 standard dekker testing av luftfilter brukt i standard ventilasjonssystemer.