Nyheter

Avtale med Culligan Italia for levering av vannbehandlingsanlegg til cruiseship

Publisert: 08/10/21 Oppdatert: 08/10/21

Filtra har signert en avtale med Culligan Italia for levering av komplette vannbehandlingsanlegg til større cruiseship. Filtra vil med dette samarbeidet styrke sin posisjon som leverandør av vannbehandlingsanlegg til den maritime næringen i Norge. Vi ser frem til samarbeidet!