Nyheter

Coronavirus

Publisert: 12/03/20 Oppdatert: 15/04/21

Filtra har innført tiltak og restriksjoner for å begrense og hindre smitte for våre ansatte og til andre.

Vi har  innført restriksjoner på reise- og møtevirksomhet. Kun i helt nødvendige tilfeller er det åpnet for flyreiser. Det normale skal være bruk av bil. Ved helt nødvendige møter og serviceoppdrag skal det på forhånd avklares med de det gjelder om eventuell smittefare og hva det betyr i praksis.

Vi ønsker selvsagt fortsatt å være tilgjengelige for våre kunder som før. Våre åpningstider er som tidligere, men vi vil i perioder være på hjemmekontor. Vi er tilgjengelige på telefon og e-post .

Når det gjelder leveringssituasjonen, bør det tas høyde for at denne kan bli utfordrende. Vi har sendt ut forespørsel til våre viktigste leverandører og tilbakemeldingene derifra går på at de ikke ser noen vanskeligheter med leveringer i den nærmeste fremtid. Noen har også tatt inn ekstra med varer for å møte situasjonen som har oppstått. Filtra har også en god lagersituasjon på varer som normalt blir omsatt i markedet. Skulle situasjonen vedvare over lang tid og situasjonen endrer seg, må vi få komme tilbake om dette blir aktuelt.

Uansett ber vi våre kunder legge inn ekstra tid for leveranser. Det er mye som kan oppstå og vi kan derfor ikke love samme hurtige leveringer som vi har til vanlig.

Ta gjerne kontakt om det skulle være spesielle varer det vil være behov for i større mengder i den nærmeste fremtid. Vi vil da sjekke dette opp og se hvilken leveringstid som kan forventes.


Med vennlig hilsen
Filtra as
Osvald Ringstad

CEO