Nyheter

Filtra skal levere vannbehandling til tre nye kystvaktfartøy

Publisert: 09/09/21 Oppdatert: 09/09/21
I perioden 2022-2024 skal Filtra levere vannbehandling til de nye kystvaktfartøy KV Jan Mayen, KV Bjørnøya og KV Hopen. Dette inkluderer både filtrering, Sita UV og klordosering. Vi ser frem til samarbeidet og takker Vard Langsten for tilliten!