Om oss

Filtra leverer produktløsninger til et marked som ønsker ren luft og rent vann.  Vi leverer produkter og tjenester innen vannbehandling, filtrering, ventilasjon, drikkevannskjølere, UV desinfisering og aktivt kull.

I felleskap med våre leverandører leverer vi kompetanse og faglig profesjonalitet med fokus på fremtidsrettede løsninger som dekker de fleste behov innenfor luft -og vannbehandling. Vi leverer både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom effektiv og kontinuerlig søken etter riktige løsninger, kontinuerlig oppfølging av leverandør- og kundemarked er vår målsetning å bli en av de ledende leverandørene innen fagområdet vann og luft.

Vi er kvalifisert leverandør i Sellicha, leverandørregister og kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å  administrere leverandørinformasjon og risiko i leverandørkjeden og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.  

Vi jobber i henhold til  ISO 9001. Dette sikrer våre rutiner og oppfyller de krav til kvalitet som våre kunder forventer.

​Ta kontakt, slik at vi kan gi deg et forslag til løsning eller et konkurransedyktig tilbud på de produkter som er av interesse.