Service 

 

Vi utfører service på SITA UV-anlegg , samt andre typer anlegg.

Service inneholder både tester, kontrollrutiner og vedlikeholdsoppgaver.

– Referansemåling av alle UV-sensorer
– Vannanalyse/måling av UV-transmisjon
– Sjekk av alle elektriske komponenter/styreskap
– Rengjøring av UV-kammer og andre deler
– Utskiftning av nødvendige komponenter i samråd med kunde
– Skift av UV-lamper
– Rapport for dokumentasjon mot Mattilsynet, Veterinærinstituttet  samt intern bruk. 

Kontakt vår serviceavdeling på mobil 41 38 30 13 for en uforpliktende prat.